Team

Våre rådgivere har mangeårig bakgrunn fra norsk og internasjonal industri og finansvirksomhet, Corporate Finance og bedriftsmegling. Vi har erfaring både som prinsipaler og rådgivere og har gjennomført en rekke nasjonale og internasjonale transaksjoner.

jan-magne-heggelund

Jan Magne Heggelund

Managing Partner

Tel: +47 2301 4105
Mob: + 47 920 82 780


Siviløkonom MSc. 25 år med Kværner hvorav 17 år som Group CFO, og et år ansvarlig for en av konsernets divisjoner. Siden 1999 rådgiver innen Corporate Finance. Lang erfaring i styrearbeid i børsnoterte og private selskap.

nikolai-hamilton-from

Nikolai Hamilton From

Senior Partner

Tel: +47 2301 4103
Mob: +47 943 87 433


MBA. Over 30 års erfaring innen Corporate Finance, finansiering og strategisk rådgivning for internasjonale selskap. Sentrale stillinger i Bank of America, Banque IndoSuez og Credit Agricole; basert i London, Paris og Stockholm.

morten-storegjerde

Morten Storegjerde

Associate Partner

Tel: +47 909 34 567


Markeds- og eksportøkonom (Marketing & Business Administration). Erfaring fra ledende stillinger i norske og internasjonale selskap innen teknologi- og konsumentprodukter. Gründervirksomhet og internasjonal erfaring. Mer enn 10 års erfaring som rådgiver ved kjøp og salg av virksomheter og internasjonale partnersøk.

theo-roderburg

Theo Roderburg

Associate Partner

Tel: + 47 481 40 470


M.Sc. Mer enn 26 års erfaring innen offshore olje og gass prosjekter, skip og landbasert industri. Bred erfaring i ledende stillinger i selskap som DnV, Shell, Kværner, Norsk Hydro, Norconsult, Grenland Group. BG m.fl.

pal-johnsen-kjellstad

Pål Johnsen Kjellstad

Associate Partner

Tel: +47 906 26 806


Siviløkonom. Tidligere finansdirektør i Mack Ølbryggeri og TraceTag, samt erfaring fra Det Norske Veritas. Lang track record med oppkapitalisering, salg av virksomheter, risikostyring, prosjektutvikling og realisasjon nærings og boligprosjekt.

Tromsø basert.

We are members of
Alliance of International Corporate Advisors