Jan Magne Heggelund

jan-magne-heggelund

Siviløkonom MSc. 25 år med Kværner hvorav 17 år som Group CFO, og et år ansvarlig for en av konsernets divisjoner. Siden 1999 rådgiver innen Corporate Finance. Lang erfaring i styrearbeid i børsnoterte og private selskap.

We are members of
Alliance of International Corporate Advisors