Om oss

M&A Corporate Advisors er en Oslo-basert Corporate Finance boutique som yter tjenester innen salg, kjøp, fusjoner og finansiell strukturering av virksomheter.

Vi har som hovedformål å skape maksimal verdi for våre klienter. Vår oppgave er å utvikle bedriftene og realisere klientenes verdier. Vi arbeider med norske og internasjonale oppdragsgivere.

M&A Corporate Advisors sikrer våre klienter full konfidensialitet, effektiv prosjektledelse, grundig oppfølging og gjennomføring. Vårt fokus er å bidra til oppdragsgivers suksess gjennom effektiv gjennomføring av transaksjoner.

Vi er resultatdrevne og har bidratt til en lang rekke transaksjoner. Våre rådgivere har bred erfaring fra norsk og internasjonal virksomhet innen ulike sektorer, deriblant finans, rådgivning og søk etter strategiske alliansepartnere.

Behovet for spesialiserte rådgivere

Eierendringer, strategiske endringer, integrasjon av nye forretningsområder planlagt av ledelsen eller påtvunget av markedet innebefatter komplekse og utfordrende oppgaver.

Ledelse og eiere råder ofte ikke over tilstrekkelig med egne ressurser til å gjennomføre prosesser, som gjerne tar mange måneder fra planlegging til gjennomføring/implementering. I tillegg møter bedriften ofte utfordringer som krever kompetanse utover egne ressurser.

M&A Corporate Advisors AS representerer lang erfaring i slike prosesser. For å oppnå de beste resultater utføres rådgivningen i nært samarbeid med styre og ledelse innenfor oppdragets rammer.

Ved salg av virksomhet søker våre partnere/vi den beste kjøper, både nasjonalt og internasjonalt.

We are members of
Alliance of International Corporate Advisors