Tjenester

M&A Corporate Advisors opptrer som rådgiver for eiere, styre og ledelse. Våre kunder er mindre, mellomstore og større bedrifter. Vårt team tilrettelegger og bistår i hele prosessen inklusive gjennomføring av transaksjonen.

Vi bistår ved

Eierendringer

Strategiutvikling

Utskillelse av eller integrasjon av nye forretningsområder

Generasjonsskifter

mergers

M&A (kjøp, salg, fusjoner og fisjoner)

  • Verdianalyser, prisvurderinger, strategi- og metodevalg
  • Identifisering og evaluering av optimale partnere i Norge og internasjonalt
  • Forhandle frem den beste løsning, gjennomføre due diligence og fullføre transaksjonen

Buyout Management

LBO/MBO (leveraged buy out/management buy out)

  • Etablering av ny ledelse og organisasjon, tilrettelegging av finansieringsmodell, samt kjøp av virksomhet

Financial Structuring

Finansiell strukturering

  • Utføre analyse, identifisere optimal løsning og bistå i gjennomføringen

Strategic advice

Strategirådgivning

  • Ledelsesrådgivning og styreverv
  • Rådgivning forbundet med videre utvikling av virksomheten inkludert bearbeidelse av forretningsplan

Company Valuation

Verdivurdering

  • Analyse basert på teknisk verdi og markedsverdi

Strategic Alliances

Strategiske allianser

  • Bedrifter som søker strategiske partnere har nytte av M&A Corporate Advisors nettverk og strukturerte metodikk.
We are members of
Alliance of International Corporate Advisors