Theo Roderburg

theo-roderburg

M.Sc. Mer enn 26 års erfaring innen offshore olje og gass prosjekter, skip og landbasert industri. Bred erfaring i ledende stillinger i selskap som DnV, Shell, Kværner, Norsk Hydro, Norconsult, Grenland Group. BG m.fl.

We are members of
Alliance of International Corporate Advisors